מדיניות אבטחה ופרטיות

אבטחה

  1. החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ובין היתר מיישמת מנגנוני אבטחה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע המצוי באתר.
  2. עם זאת, לא ניתן לשלול באופן מוחלט שיבושים ו/או חדירות למערכות, מחשבים ושרתי החברה ו/או לחברות שרתים  חיצוניות בהם משתמשת החברה.
  3. בשל כך, מסירת המידע על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה בו מידע אישי מן המערכת ייאבד ו/או ייחשף לגורמים שאינם מורשים אשר יעשו בו שימוש.